Russian |    | English |# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

FIFA 2001

  :
Lightsout    -  i, i i
Dizzy      - ' i
Gimmethemoney  - i
Playersmaybe   - ei i
Bigheads     - i i 
Playersarelocked - aopo i oai poa

  - o:
Ci oy oay, ai "Dreamers".
i i ooo i i oa *everyshot*
a i - *isagoal*.

ii ocoy ay, e .
Hap, "D\Games\FIFA 2001\"
Teep ai a aimain.ini.
i a pea
(o i  ii).

 ' :

// aimain.ini

MAX_BALL_VELOCITY_XZ = 40.0
MAX_BALL_VELOCITY_Y = 25.0

Teep oee x eo i. Hap:

\"MAX_BALL_VELOCITY_Y = 25.0\"

:

\"MAX_BALL_VELOCITY_Y = 50.0\"

 i i 'a.
i 'a i ai i oo, e co
 ocae a ai. Aaoio, B oee i
 i ii.

[]  [chemax ukr]  []  [ ] [] [ ] [] [ ]


Copyright© 2001-2016  CheMax Team