Russian |  чит коды к играм  | English |Онлайн база чіт кодів на українській мові

# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | РОС

7th Legion

Чiт-редагування:
Щоб одержати додаткове пiдвищення в 7-му Легiонi, знайдiть
файл missions.ini в папцi "DATA". Внизу опису кожної мiсiї
Ви побачите заголовок "PVSTART". Це - Вашi стартовi характеристики.
Кожне число описує число юнiтiв, з якими Ви стартуєте.
Будьте обережнi при редагуваннi! Iнодi (Зазвичай з 
"Machine Gunners") при завантаженнi карти, юнiти самознищуються.
Нижче - опис деяких юнiтiв:
(Кожне число представляє собою порядковий номер числа "0"
в списку з лiва на право).
Чисел має бути бiля 44, але я вказую не всi.
(Також даю оригiнальнi назви юнiтiв, для вiдсутностi
плутанини з моїм перекладом)

1-ий нуль - Перевiзник руди (Ore Carrier)
2 - Навантажувач руди (Ore Truc)
3 - Танк (Crusader tank)
4 - Пригноблювач (Oppressor)
5 - Хрестоносець (Crucifier)
6 - APC (APC)
7 - Молот Вiри (Faith Hammer)
8 - Винищувач (Annihilator)
9 - Чистильник (Purifier)

17 - Мiномет (Mortar Unit)
18 - Священик (Priest)
19 - Медик (Medic)
20 - Наїзник (Slaven Rider)

34 - Дослiдник AC (Inquisitor AC)
35 - Носiй AC (Revelator AC)
37 - Nova AC (Nova AC)
39 - Визвольник AC (Redeemer AC)

Останнiй  - мобiльний будiвельний засiб (MCV).

Що стосується iнших - експериментуйте самi.
Ви можете зробити собi будь-якого юнiта, який Вам бiльше
подобається.

Приклад для тих, хто не зрозумiв:
Так виглядає рядок в оригiналi:
PVSTART=0010000000000000000000000000000 000000000001
Виходячи з цього рядка, Ви почнете мiсiю з танком MCV.

Тепер зробимо так...
PVSTART=0000000070000000000000000000000 0008000400002
Тепер Ви почнете мiсiю з двома MCV (Про всяк випадок), без танка,
з сiмома Чистильниками, чотирма Визвольниками i з вiсьмома
Носiями (вони ж такi крутi ;)).

Ви також можете змiнити цiлi мiсiї, брифiнг та iншi
речi в цьому файлi, хоча я мiняв тiльки юнiтiв.

***Пам'ятайте, що коли Ви перезавантажуєте збережену гру пiсля
редагування файлу, Ви ПОВИННI Перезапустити Рiвень для того,
щоб зробленi змiни вступили в силу!!***

[головна]  [chemax ukr]  [коди]  [ігрові утиліти] [українізатори] [ігрові статті] [форум] [про нас]


Copyright© 2001-2016  CheMax Team