Russian |    | English |# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Half-Life: Redemption

 i  i : -dev -tnsle
i  i i [~] (a).
Bei "sv cheats 1" (e ) , aai i-pe.
Teep oe i o:
/god            - ei
/noclip           - pe o i i i
/notarget          - o i 
impulse 101         - c  
/map      - i ap
/thirdperson        - i peo 
sv_gravity <-999 - 999999> - paiai
/give    - pee

Hei epi:
Ae o, i a apy "redE3M5" (io 3 
ii 5).
ai a epi e py, poi epe  oo
i- Noclip. Ta y e oi epi i eceo i 
.

[]  [chemax ukr]  []  [ ] [] [ ] [] [ ]


Copyright© 2001-2016  CheMax Team