Russian |    | English |# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

F.E.A.R. Extraction Point

i  i i [] (i [lk] ).
ic oe i i- aai i i
i-i:
guns         - c 
tears        - c  ii 
god         - ei
build        - oaa epci p
ammo         - ci apo
armor        - c po
health        - opo'
poltergeist     - pe "p"
gear         - opo' peec
maphole       - epei a i
pos         - pe oi
gimmegun [aa]   -  
gimmeammo [aa]  - apo  
kfa         - c , apo, po opo'

Ha :
 i i oo gimmegun
ypoa ia   : assault rifle
yee         : cannon
a icoe      : dual pistols
Oco paaa    : frag grenade
Pae        : missile launcher
i icoe   : nail gun
i i        : remote charge
icoe        : pistol
ae i   : plasma weapon
i i  : semi-auto rifle
poo        : shotgun
Cao yee (SMG) : submachinegun
poi ia    : proximity
??????         : gimmegun turret

[]  [chemax ukr]  []  [ ] [] [ ] [] [ ]


Copyright© 2001-2016  CheMax Team