Russian |  чит коды к играм  | English |Онлайн база чіт кодів на українській мові

# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | РОС

Advantage Tennis

Нижче описується, як змінити шiсть головних якостей тенiсиста в
файлi гравця, тому, якщо Ви шукаєте чогось бiльшого, то доведеться
знайти це самому :)

Характеристики вашого гравця збереженi в файлi, який закiнчується
розширенням .ply. Цей файл має велику кiлькiсть даних, оскiльки 
зберiгає записи усiх 99 супротивникiв i переглядає їх стан пiсля 
кожної гри.

Мiсцеположення ваших записiв в межах файлу змiниться, як тiльки Ви
збiльшите ранг, тому простi скрiпти не будуть працювати, тобто
можуть мiняти не тi байти, якi потрiбнi. Але, є спосiб редагувати їх
при допомозi hex-редактора (типу Norton's Disk Editor).

Отже, є шiсть якостей, якi можна редагувати.
Щоб бути впевненим, що Ви редагуєте правильнi байти, треба
списати поточнi якостi гравця i перетворити їх в 16-у систему (HEX).
Щоб списати їх, виберiть PREFERENCES в головному меню гри i
завантажте збереженого гравця. Виберiть значок RACKET, а потiм
значок BICEP.

Гравець має наступнi якостi:

Forehand
Backhand
Forehand Volley
Backhand Volley
Smash
Service

Максимальне значення для цих якостей 120 (78 в hex-системi).
Можете, звiсно, зробити i вище, нiж 78, але як це вiдобразиться в
грi, я не знаю. Якiсть BONUS редагувати не треба.

Iнструкцiї:

1. Завантажте hex-редактор i *.PLY файл, який будемо редагувати.
Бажано робити це на копiї, а не на оригiналi файлу.

2. Робiть пошук на iм'я гравця, яке ви йому дали. Якщо редактор
не має функцiю пошуку, шукайте iм'я в районi бiля 3372. Десь
поруч з положенням 1CF0 мають починатися рiзнi iмена гравцiв.

3. Якостi починаються в зсувi 42 (2A) вiд першого символу iменi
гравця. Вони мають вiдповiдати значенням, якi Ви записали. Якостi
знаходяться в тому ж порядку, як перечисленi в грi i вiдокремленi
00-им байтом. Просто змiнiть усi шiсть на 78 i залиште 00-е у
спокої.

Наприклад, якостi гравця:
69 (45), 68 (44), 58 (3A), 55 (37), 52 (34) i 56 (38).
(у дужках записанi значення в 16-тиричному виглядi, їх
можна порахувати в стандартному Windows калькуляторi)
Ви маєте побачити в hex-редакторi такий рядок байтiв:

.... 45 00 44 00 3A 00 37 00 34 00 38 00 ....

Пiсля змiни усiх якостей на максимальнi,
рядок виглядатиме таким чином:

.... 78 00 78 00 78 00 78 00 78 00 78 00 ....

Ось, власне, i все, що потрiбно для отримання кращого гравця без
зайвого нервування.

[головна]  [chemax ukr]  [коди]  [ігрові утиліти] [українізатори] [ігрові статті] [форум] [про нас]


Copyright© 2001-2016  CheMax Team